Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Вербиченька" Синельниківської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Звіт керівника

                                                                                                            ЗВІТ

 

Керівника  Комунального закладу освіти Дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№5   « Вербиченька» Синельниківської міської ради Дніпропетровської області

за 2020-2021 навчальний рік

Григоренко Л.В.

 

                                           1.Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2020 – 2021 навчальний рік.

 

  Комунальний заклад освіти Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)  № 5  «Вербиченька» Синельниківської міської ради  (далі ДНЗ). Юридична адреса: 5200,          м. Синельникове, вул. Виконкомівська 100, тел.0964665466, E-mail: [email protected]

Засновником і власником дошкільного навчального закладу є Синельниківська міська рада яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, забезпечує його господарське обслуговування,  харчування та медичне обслуговування дітей.

    Дошкільний навчальний заклад засновано в 1972 році.  Освітня  робота в ДНЗ спрямована на розвиток і формування різносторонньо розвиненої особистості. На теперішній час в дошкільному навчальному закладі   функціонує 6 груп, 135 дітей:

 • 1 група 3-го року життя
 • 2 групи 4-го року життя
 • 2 групи 5-го року життя
 • 1 групи 6-го року життя. 

Групи комплектуються за віковими ознаками: одновікові. Розвиток, навчання та виховання дошкільників забезпечують:

 • 5 педагогів з повною вищою освітою;
 • 6 педагогів з неповною вищою освітою.

  ДНЗ працює за п`ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Режим роботи дошкільного навчального закладу   № 5  «Вербиченька» з 7.00 до 17.30.  Режим перебування:  за 10,5 – годинним режимом. 

Освітній процес в дошкільному навчальному закладі здійснюється українською мовою.

     Дошкільний навчальний заклад в основному  укомплектований педагогічними кадрами: директор – 1, вихователь – методист ( вакансія), музичний керівник – 1,  вихователі – 9. Усього 11 педагогів.

 

Зусилля педагогічного колективу в 2020 - 2021 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

І.  Продовжити  впроваджувати  інноваційні технології у пізнавально-мовленнєвому розвитку дошкільників. 

 

 

  ІІ. Розпочати роботу по впровадженню сучасних технологій соціально - фінансової та економічної освіти дошкільників, системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я дітей.

Система всіх заходів річного плану була спланована рівномірно, розподілена між педагогами за диференційним та індивідуальними підходами, різноманітна з урахуванням можливостей дошкільного закладу та рекомендацій   відділу освіти Синельниківської міської ради.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично – прогностичний характер і базується на аналізі освітньо – виховного процесу.

Реалізація річних завдань здійснювалася в різних видах діяльності шляхом взаємодії з навколишнім світом та співпраці з родинами вихованців.

 

Вважаючи стан здоров`я дітей основою щодо вирішення річних завдань,  протягом року відстежувався як стан здоров`я дітей, так і рівень їх фізичної підготовленості у порівнянні з минулими роками.

 

Таблиця №1.   У 2020 - 2021 навчальному році з 135 дітей

 

Стан дітей здоров`я дітей

Кількість

Відсоток

1

Практично здорові.

124

 

22

Діти з окремими функціональними розладами здоров`я та хронічними захворюваннями.

11

 

3

Діти - інваліди

0

0 %

 

 

          Особлива увага приділялася роботі щодо зниження захворюваності. Дане питання неодноразово розглядалося на нараді при завідувачу, виробничих нарадах,  засіданнях Ради трудового колективу дошкільного закладу. Аналіз показників стану здоров`я в ДНЗ не обмежувався їх констатацією. Він включав, зокрема, виявлення причин виникнення й поширення захворювань. Захворюваність в групі раннього віку, садових групах і загальна залишилися на рівні 2020 року. В закладі дошкільної освіти виконувалися всі заходи лікувально – профілактичного характеру:  антропометрія, перевірка постави, огляд на педікульоз, виконання Постанови №55 «Про заходи щодо профілактики розповсюдження короно вірусної інфекції». Кожного дня проводиться скрінінг температури у дітей та дорослих.

Батькам малят надавалися консультації з питань фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми в домашніх умовах, оптимізації рухового режиму упродовж дня,  здорового способу життя, використанням здорового харчування, проведення дихальної гімнастики, необхідності проведення щеплень проти кору та інші.

Таблиця №3

 

Результати

  2021 рік

травень

1

Високі

        56  дітей

2

Вище за середні

     17  дітей

3

Середні

        23 дитини

4

Низькі

    0 дітей

 

Обстежено 96 дітей

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    Проведені форми роботи були спрямовані на підвищення професійного рівня педагогів, що сприяло реалізації диференційованого принципу в організації роботи з підвищення компетентності педагогів.

На виконання першого річного завдання -  «Продовжити роботу, щодо формування у дошкільників мовленнєвої компетенції, у процесі ознайомлення з новими іноваційними технологіями »  та з метою якісного методичного супроводу в закладі була проведена низка різних форм методичної роботи.

   В 2020 - 2021 році педагогічний колектив продовжував впроваджувати в практику роботи технологію діяльнісного підходу «Формування у дошкільників мотивації до дій, моделей поведінки, орієнтованих на сталий розвиток».

                  Вважаємо, що педагогічний колектив закладу освіти досягнув значних результатів в використання інноваційних технологій в мовленнєвому розвитку дітей завдяки  інтеграції в освітньому процесі різних форм роботи з ними, методів, засобів педагогічного впливу,формування у дошкільників мотивації до дій, моделей поведінки орієнтованих на сталий розвиток у процесі реалізації пізнавальних проектів. Проте, для більш ефективного оволодіння дітьми цими процесами,  вважаємо за необхідне продовжити роботу з підняття рівня професійної майстерності педагогів, продовживши робити акцент на сучасні інтерактивні методи та технології.  Для цього плануємо низку різноманітних форм методичної роботи з педагогами у 2021-2022н.р..

На виконання ІІI річного завдання: «Створення умов для розвитку соціально- економічного виховання дошкільників через використання інноваційних технологій , як засобу підвищення ефективності дошкільної освіти»»  та  з метою якісного методичного супроводу, в закладі були проведені різні форми методичної роботи.     

  Вважаємо, що педагогічний колектив закладу освіти досягнув позитивних результатів в питанні соціально – фінансової освіти дошкільнят. використання інноваційних технологій в мовленнєвому розвитку дітей завдяки  інтеграції в освітньому процесі різних форм роботи з ними, методів, засобів педагогічного впливу. Проте, для більш ефективного оволодіння дітьми основами економічних знань в сучасних умовах,  вважаємо за необхідне продовжити цю роботу, використавши програму «Афлатот». Допомогти дітям усвідомити їх потенціал для того, щоб зробити світ кращим за допомогою освіти - ось основна місія Афлатота.

          

 Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою. Допомога батькам вихованців здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: керівником закладу,   вихователями груп, медичними працівниками, музичного керівника з питань розвитку, виховання та навчання дітей. Робота з батьками проводилась у формі групових та індивідуальних, усних і письмових консультацій, телефонних консультацій, бесід, спілкування через групи в соціальній мережі  Facebook, та через групи, створені в мобільному  додатку Viber,  шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у закладі.

 

Упродовж 2020-2021 н.р. ДНЗ відвідували 24 дитини 6-ти річного віку. З 1 вересня 2021 року розпочнуть навчання в школі 24 (100%)   У травні 2021 року вихователями всіх вікових груп було проведено обстеження фізичного розвитку дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.(дивись додаток ). Кількість дітей що проходили діагностику 85 Дітей з недостатньою руховою підготовленістю  не виявлено.

 

низький

0

0%

середній

8

25%

 вище-середнього

10

50%

високий

8

25%

 

Проте, ми все ж таки можемо засвідчити, не дивлячись на складні обставини, які пов’язані з карантином, моніторинг якості дошкільної освіти в цілому засвідчив наступне: педагогічний колектив планомірно і систематично здійснює освітній процес з дошкільниками, сумлінно ставиться до відбору і застосування інтерактивних та сучасних форм, методів і прийомів активізації пізнавальної та мовленнєвої активності дошкільнят, відповідально відноситься до забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організації розвивального простору в групових приміщеннях і на майданчиках.

Робота методичного кабінету сприяє росту професійної грамотності педагогів щодо впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Педагогічним колективом ефективно впроваджуються інноваційні технології:  коректурні таблиці Н. Гавриш, ігри з палочками Кюїзенера, конструктор LEGO, мнемотехніка.

  

Спираючись на Інструктивно – методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів  освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020 /2021 навчальному році» (додаток до листа МОН України від 02. 07. 2019 № 1/9 – 419) та  аналіз оцінювання виконання річних завдань 2020 - 2021 навчального року вважаємо, що пріоритетними завданнями на основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраної освітньої програми змісту освіти, політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2021 – 2022 н. р.  для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період є:

- організація освітнього процесу

- створення сучасного безпечного предметно – просторового розвивального середовища;

- підвищення професійної майстерності педагогів: формування корпоративної культури; зміни в роботі методичної служби: векторність і адресна спрямованість науково – методичного супроводу професійного розвитку педагогів;

- партнерська взаємодія: вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги.

Плануючи роботу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу на новий 2021 - 2022 навчальний рік, зазначаємо, що зміст освітнього процесу в ДНЗ визначається установчими документами з дошкільної освіти.

                                           

ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ.

    

 

СИЛАМИ БАТЬКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ДНЗ:

                - Завезено 4 т. піску для  пісочниць ДНЗ для ігор дітей з піском під час літнього                         

                                                                                                                     оздоровлення.

 • В рамках підготовки до літнього періоду  батьками та працівниками закладу частково пофарбовано пісочниці, ігрове та спортивне обладнання на всіх ігрових майданчиках закладу. Поновлено розмітку на спортивному майданчику.
 • Оновлено прибиральний  інвентар для двірників (мітла, відра, рукавички тощо)
 • Восени 2020 р. батьками придбано килими- трансформери у всі групові кімнати
 • Працівниками замінено раковину зі змішувачем на харчоблоці закладу та у групі №1 та № 2
 • Придбано комплекти спецодягу (халати, фартуки, ковпаки) для всіх працівників харчоблоку.
 • Придбано пластикові відра, пластикові контейнери для зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини, ножі, дошки, магніти для дошок, ємкості для утилізації використаної сировини
 • Куплено холодильник «Атлант» на харчоблок закладу.
 • Відремонтовано кришки пісочниць на майданчиках груп, що потребували ремонту.
 • Закуплено на всі групи тонометри
 •   Щомісяця закупаються у достатній кількості гігієнічні засоби згідно санітарного Регламенту та 55 Постанови, а саме:деззасоби, антисептики, серветки, маски, рукавички, одноразові рушники, туалетний папір, чистячи та миючі засоби для посуду, порошок для прання.
 •  Встановлено блискавичний захист будівлі ДНЗ
 • Закуплені распіратори індивідуального захисту під час НС.
 • Замінені каналізаційні труби 25 м.                                                                                                      
 • Перепаяні труби опалення
 •  Закуплено лампочки електричні
 •  Канцтовари
 •    Пошиті костюми для проведення ранків
 • Закуплені посібники палички Кюезенера, блоки Дьєніша

               Але залишаються проблеми:

     Потребують ремонту цокольне покриття та до утеплення будівлі,  ремонт асфальтового покриття навколо будівлі закладу та під’їзних до нього шляхів. Потребують капітального ремонту тіньові навіси на ігрових майданчиках ДНЗ, ігрові майданчики закладу освіти потребують  ремонту та подальшого доукомплектування новими більш сучасними ігровими  модулями, заміна паркану , доукомплектація харчоблоку необхідним обладнанням ( протирочною машиною, посудомийною машиною, овочерізкою, електросковородою)

                          ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В  ДНЗ.

  В дошкільному навчальному закладі на належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог працівниками закладу Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.

     Протягом року в ДНЗ щомісячно проводиться моніторинг виконання натуральних норм показників вартості харчування. Згідно моніторингу встановлено, що вихованці за навчальний рік 2020-2021 рік спожили у середньому:

 

№ з/п

     Назва продукту

(продовольчої сировини)

        Ясла

        Садок

1

Молоко

63%

66,6%

2

Масло вершкове

100%

100%

3

Сир кисло-молочний

55,3%

60%

4

Сир твердий

100%

100%

5

Яйця

100%

100%

6

Риба

66%

68%

7

М'ясо

73,5%

84%

8

Фрукти

40%

 45%

9

Овочі

70%

76%

10

Картопля

55%

55,1%

11

Соки

100%

100%

12

Олія

100%

100%

13

Цукор

100%

100%

 

Усього:

76,5%

78,7%

 

Скарг на якість приготування страв, порушень графіку видачі їжі зафіксовано не було.

                     РОБОТА З ПІЛЬГОВИМ КОНТИНГЕНТОМ  ДНЗ.

     Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ № 5. Адміністрацією закладу  були розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми з багатодітних сімей, дітьми-переселенцями, дітьми з сімей учасників ООС (операції об’єднаних сил), малозабезпеченими родинами. З батьками, які відносились до пільгових категорій громадян було проведено роз’яснювальну роботу щодо права користування пільгами. Всього дітей пільгових категорій в 2020-2021 н.р. було 29:

-    Діти із сімей, які мають трьох і більше дітей - 17;

- Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про                    державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 4;

-    Діти-інваліди - 0;

-   Діти із сімей учасників бойових дій - 8

 

     Всі діти пільгових категорій отримували протягом 2020-2021 н.р. безоплатне харчування  ( багатодітні родини 60%)згідно наказу Синельниківської міської ради  від 04.01.2021 № 468р. «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти  у 2021 р.»,

 

СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

 

     З метою належного виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти України, щодо навчання дошкільників питанням безпеки життєдіяльності вироблення у них стереотипу безпечної поведінки, з ціллю виконання системи заходів з підготовки населення, щодо постійної готовності до дій в умовах НС техногенного і природного характеру, створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу, в ДНЗ були проведені наступні заходи: підвищення готовності працівників до виконання покладених на них завдань у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, захворювання на COVID – 19, збройних конфліктів шляхом проведення систематичного навчання, реалізації заходів спрямованих на попередження НС у разі прояву тероризму та дій у разі загрози терористичного акту.

           Батьки вихованців мали змогу отримати консультації, відео та фото матеріали , які спрямовані  на виховання у дошкільників вмінь та навичок безпечної поведінки. А педагоги закладу освіти - набути знань, щодо попередження випадків побутового та виробничого травматизму.

                                Завідувач  ДНЗ № 5         Л.В.Григоренко